Vývoj
Logo

Aplikace:

Nástroj na plánování mzdových nákladů plně integrovaný do prostředí MS Excel. Uživatelsky definované parametry a customizace.

 

Volně dostupná aplikace pro rozúčtování nebo kontrolu rozúčtování nákladů bytových a nebytových jednotek. Osobní údaje načtené do volně dostupné formy aplikace se ukládají pouze po dobu práce s aplikací. Výsledky zpracování i zadaná data je možné exportovat jak do formátu MS Excel, tak do souboru, ze kterého je lze kdykoli znovu načíst. U takto uložených dat zajišťujeme zpětnou kompatibilitu od první dostupné verze aplikace.

 

Podporujeme:

Prezentace a propagace občanského sdružení, ve kterém se sdružily ochotné maminky ve svém volném čase organizovat a pořádat vzdělávací a zábavné akce pro děti z Újezda nad Lesy. Zajišťujeme pravidelnou aktualizaci. Projekt realizován jako podpora místního sdružení.

 

Informativní a propagační webová stránka cvičitelky aerobiku v Újezdě nad Lesy.