Vývoj
Logo

Aplikace:

Aplikace pro podporu servisu chladicí a klimatizační techniky a automatizaci administrativy s ním spojené. Vytvořená ve spolupráci s firmou z oboru a jako kompatibilnmí s aplikací fy Carrier. Registrace zakázek, jejich přidělování technikům, vypořádání zakázek se zákazníky, kontrola dodržení termínů, podpora automatizované fakturace. Pro PC i mobil. Pro zřízení přístupu nás prosím kontaktujte. Pro provedení Vaší privátní instalace také.

 

Nástroj na plánování mzdových nákladů plně integrovaný do prostředí MS Excel. Uživatelsky definované parametry a customizace.

 

Volně dostupná aplikace pro rozúčtování nebo kontrolu rozúčtování nákladů bytových a nebytových jednotek. Osobní údaje načtené do volně dostupné formy aplikace se ukládají pouze po dobu práce s aplikací. Výsledky zpracování i zadaná data je možné exportovat jak do formátu MS Excel, tak do souboru, ze kterého je lze kdykoli znovu načíst. U takto uložených dat zajišťujeme zpětnou kompatibilitu od první dostupné verze aplikace.

 

Podporujeme:

Prezentace a propagace občanského sdružení, ve kterém se sdružily ochotné maminky ve svém volném čase organizovat a pořádat vzdělávací a zábavné akce pro děti z Újezda nad Lesy. Zajišťujeme pravidelnou aktualizaci. Projekt realizován jako podpora místního sdružení.